Πολιτική Απορρήτου

1. Ο παρόν ιστότοπος λειτουργεί σε πλήρη εναρμόνιση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation 2016/679). Ρητά δηλώνεται ότι ο ιστότοπος δεν λαμβάνει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα ατομικά στοιχεία που ζητούνται να συμπληρωθούν από τον επισκέπτη στην επιλογή του μενού "Φόρμα επικοινωνίας" λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν ρητής συναίνεσης του αποστολέα και χρησιμοποιούνται για αμιγώς πληροφοριακούς λόγους. Σε καμία περίπτωση δεν αρχειοθετούνται, δεν αποθηκεύονται, δεν επεξεργάζονται και διαγράφονται εξολοκλήρου και οριστικά εντός 24 ωρών από την αποστολή τους. Ωστόσο, ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδονται στον ιστότοπό μας, καθώς αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη.

 

2. Το Δικηγορικό μας Γραφείο ενδέχεται να συλέγει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας ή με άλλα μέσα που περιλαμβάνουν:

Βασικές πληροφορίες (όπως όνομα, επώνυμο, επαγγελματικός τίτλος).

Στοιχεία επικοινωνίας (όπως διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου).

Οι πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο του αιτήματός σας.

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς που μπορείτε να μας παρέχετε.

Πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται νόμιμα από εμάς από διαθέσιμες στο κοινό πηγές.

 

3. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους (ειδικά τον κανονισμό 2016/679 της ΕΕ).

Ειδικότερα, δικαιούστε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που ορίζονται από το εφαρμοστέο δίκαιο:

  • το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
  • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε.
  • το δικαίωμα αίτησης για διόρθωση τέτοιων πληροφοριών.
  • το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας.
  • το δικαίωμα αντίρρησης και ο περιορισμός της επεξεργασίας ·
  • το δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου.

Σε περίπτωση που αντιταχθείτε στην επεξεργασία από το Δικηγορικό μας Γραφείο των προσωπικών σας πληροφοριών ή επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας (όπως θα έχει προηγουμένως χορηγηθεί) σε αυτή την επεξεργασία, θα συμμορφωθούμε με τις οδηγίες σας σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της προηγούμενης συναίνεσης θα ισχύει μόνο για το μέλλον. Κάθε επεξεργασία που βασίζεται σε συγκατάθεση παραμένει νόμιμη μέχρι τη στιγμή της απόσυρσής της.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ακόμα και μετά την επιλογή σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, διατηρούμε το δικαίωμά μας να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία στο βαθμό που απαιτείται ή άλλως επιτρέπεται από το νόμο, ιδίως προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές μας διατάξεις υποχρεώσεις και / ή ασκούμε και υπερασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε απευθύνετε γραπτώς το αίτημά σας (e-mail: alepakos@otenet.gr). Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ικανοποιήσουμε το σχετικό αίτημα μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο (30 ημέρες, οι οποίες μπορούν να παραταθούν για ακόμη δύο μήνες), με γραπτή ειδοποίηση για την ικανοποίηση του αιτήματος ή εναλλακτικά για τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων ή την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού.

 

4. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε και να ενημερώσουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 

5.Πολιτική για τα Cookies: Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο «www.dikigoroi-alexandroupoli.gr» συμφωνείτε με τη χρήση των cookies μας, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική για τα Cookies. Αν δεν συμφωνείτε με αυτή τη χρήση των cookies, θα πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις του browser σας αναλόγως ή να μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο «www.dikigoroi-alexandroupoli.gr». Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την πλοήγησή σας στον δικτυακό μας τόπο.